Shiraz University arm دانشگاه شیراز
 | English

   

خدمات الکترونیک

سامانه آموزشی دانشجویی پژوهشی
سامانه اداری - مالی
سامانه اتوماسیون اداری
سامانه تهيه و تحويل مدارک تحصيلي دانش آموختگان از طريق دفاتر پست پيش‌خوان
پست الکترونیک
آموزش کارکنان
CV اعضای هیات علمی
فرم درخواست استفاده ازسرویسهای IT
فرم تایید خريد تجهيزات
راهنمای استفاده از سرویسهای شبکه
خبرنامه دانشگاه شيراز
آرشيو تصاوير

 
لینکهای سریع

 بنیاد مردمی دانشگاه شیراز
 پایگاههای اطلاعاتی
 تقویم آموزشی
 جذب هیات علمی
آشنایی با آیین نامه‌ها و مقررات آموزشی/دانشجویی
 پذیرش دانشجویان غیر ایرانی 
آگهی مناقصه و مزايده
دبیرخانه IAU 

 
    پيوندها | نقشه سايت