همایش ملی اندیشه های ماندگار و معماری پایدار

مسابقه ملی طراحی ماشین

همایش ملی میعاد محراب

هشتمین دوره فلوشیپ یادگیری الکترونیکی

کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب

بررسی تاثیر داستان و شعر بر فرهنگ مطالعه نوجوانان و جوانان برای بازیابی هویت دینی و ملی

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

سایر همایشها...