سخنرانی علمی با موضوع یادگیری الکترونیک، چالش ها و فرصت ها

همایش پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

سلسله نشست های مدارس علوم بین رشته ای با محوریت چالش های زیست محیطی منابع آب و روش های حل آن

کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

برگزاری سمینار تخصصی "پدافند غیرعامل و توسعه پایدار استان فارس"

سلسله نشست های بخش حقوق جزا و جرم شناسی (اجبار کیفری)

سلسله نشست های حقوق شهروندی

سایر همایشها...