جشنواره ملی حرکت

كنفرانس ملي علوم پروتئيني و پپتيدي از پايه تا كاربرد

کارگاه یک روزه آشنایی با شتابگر سنکروترون و کاربردهای آن

بیست و دومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران

اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند

جشنواره ملی حرکت

همایش ملی سیره علوی

سایر همایشها...