چهارمين مدرسه تابستاني علوم بين رشته اي

کارگاه آموزشی پراش پرتو ایکس تک بلور

کنفرانس شبکه های هوشمند93

کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE

كنفرانس ملي علوم پروتئيني و پپتيدي از پايه تا كاربرد

اولین کنفرانس ملی رویه های بتنی

اولین همایش سراسری ایمنی مواد و هفتمین همایش سراسری مواد منفجره، پروتکنیک و پیشرانه

سایر همایشها...