كنفرانس ملي علوم پروتئيني و پپتيدي از پايه تا كاربرد

هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی

اولین کنگره علمی گل و گیاهان زینتی

چهارمين مدرسه تابستاني علوم بين رشته اي

همایش جرعه ای از جام شیخ جام

همایش بین المللی علمی-راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران چالش ها و چشم اندازها

سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی(کام) ایران

سایر همایشها...