سخنرانی علمی در دانشکده مهندسی

سومين دوره مسابقه زي بازيافت

همایش مطالعات نوین در علوم ورزشی

سیزدهمین آئین نکوداشت دانش آموختگان و هشتمین جشنواره فرهنگ ملل دانشجویان غیر ایرانی

پرتال جامع انرژی

سلسله نشست های مدارس علوم بین رشته ای با محوریت ریزگردها و مخاطرات ناشی از آنها

هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

سایر همایشها...