Shiraz University arm دانشگاه شیراز
 | | English


صفحه نخست | اساسنامه | وظايف | امكانات و توانايي‌ها| برنامه‌ها | فعاليت‌ها | پايان‌نامه‌ها |  معاونت پژوهشي


                                                                                                                         

پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی دانشگاه شیراز

آزادیان دلسم، رفائیل(1379). تأثیر مرگ و میر کودکان بر روی باروری در شهر شیراز. دانشگاه شیراز. 
 
اژدری، فاطمه(1384). تأثیر تمرکز گرایی اجتماعی بر مهاجرت و حاشیه نشینی در سال های 1365 و 1375. نمونه موردی شهر شیراز. دانشگاه شیراز. 
 
اسکافی، مریم(1380). بررسی عوامل مؤثر بر نگرش افراد متأهل نسبت به همسان همسری: مطالعه موردی شهر شیراز. دانشگاه شیراز.
 
اسماعیل خان کلانتر، نازنین(1382). بررسی کیفیت زندگی شغلی از دیدگاه کارکنان قطعه ساز در کارخانجات قطعه ساز خودرو: مطالعه موردی کارگاه های زیر 5 نفر کارکن. دانشگاه شیراز. 
 
امیدی، افسانه(1380). بررسی جایگاه زنان در اقتصاد غیر رسمی: مطالعه موردی کار خانگی زنان متأهل شهر اردل. دانشگاه شیراز. 
 
اشرفی، حجت اله(1380). بررسی عوامل تعیین کننده کار کودکان، مطالعه موردی شهرستان کاشان. دانشگاه شیراز.  
 
باتارائی، کمار، پرم(1382). تأثیر سواد زنان بر رفتارهای باروری: یک مطالعه موردی در استان بوشهر، ایران 1380. دانشگاه شیراز.
 
برشد، عبدالمهدی(1381). بررسی نقش مردان در تنظیم خانواده: مطالعه موردی روستاهای شهرستان بوشهر. دانشگاه شیراز. 
 
بهادر، تاپا، شانکهار(1382). تأثیر شیردهی و فاصله فرزند زایی بر مرگ و میر اطفال و کودکان: مطالعه موردی استان کردستان. دانشگاه شیراز. 
 
تراوالی، جی کی، سیکو (1382). تأثیرات مرگ و میر نوزادان و کودکان بر باروری در استان سیستان و بلوچستان، ایران 1379. دانشگاه شیراز.
 
جمالی، مژده(1382). بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و نگرش معتادین زندانی نسبت به ایدز و راه های پیشگیری از آن. دانشگاه شیراز.
 
حاجیان افراکتی، محمدرضا(1379). : مطالعه موردی باروری افتراقی بندر ترکمن . دانشگاه شیراز. 
 
خوشنویس، اعظم(1380) ترجیحات جنسی و گرایش زنان همسردار به رفتار باروری، مطالعه موردی: شهر تهران. دانشگاه شیراز. 
 
دهقان مشتانی، ابراهیم(1380). بررسی زمینه انتقال باروری در روستاهای شهرستان کازرون از دیدگاه کالدول. دانشگاه شیراز.
 
رضایی، مهدی(1382). بررسی جمعیت و وضعیت توسعه در استان کردستان 1380.   دانشگاه شیراز.
 
رشیدی فارفار، ابراهیم(1379). بررسی جنبه های اجتماعی و پیامدهای ناباروری: مطالعه موردی شهر شیراز. دانشگاه شیراز. 
 
زارع، علی(1382). تجزیه و تحلیل تعیین کننده های(اساسی) بینابینی باروری در ایران. دانشگاه شیراز. 
 
زندی مهر، هوشنگ(1379). باروری افتراق مهاجران و بومیان شهرهای فیروز آباد. دانشگاه شیراز. 
 
سعیدی نژاد، مژده(1382). تأثیر آوزش جمعیت بر آگاهی و نگرش دانش آموزان سال سوم دبیرستان ناحیه 1 اسلام شهر نسبت به مسایل جمعیتی و تنظیم خانواده. دانشگاه شیراز. 
 
صیفوری طغرالجردی، بتول(1382). بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی، جمعتی مؤثر بر سن اولین ازدواج، مطالعه موردی: زنان متأهل 49-15 ساله روستاهای شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان، ایران 1381. دانشگاه شیراز.
 
طاهری تهرانی، محمد(1384). پیامدهای اقتصادی-اجتماعی سالخوردگی جمعیت در شیراز. دانشگاه شیراز. 
 
طاهریان فرد، طیبه(1383). بررسی عوامل مؤثر بر تفاوت نگرش دو نسل متصل نسبت به مسئله ازدواج و باروری، نمونه موردی، زنان شهر شیراز. دانشگاه شیراز.
 
عمرانی، حمید(1382). بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر نگرش جوانان به سالمندان، مورد مطالعه: شهر شیراز. دانشگاه شیراز. 
 
فتح زاده قریبه، حیدر(1379). بررسی عوامل جمعیت، اقتصادی، اجتماعی مؤثر بر استفاده از وسایل و روش های جلوگیری از بارداری و کاهش باروری، مطالعه موردی:زنان شوهردار شهرستان اهر. دانشگاه شیراز. 
 
فتحی، ابراهیم(1379). بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مهاجرت و رضامندی مهاجران: مورد مطالعه شهر اسلام شهر. دانشگاه شیراز. 
 
فتحی لقمان، علی(1384). کاربرد اسپلاین ها در محاسبه تابع پیوسته باروری ویژه سنی. دانشگاه شیراز.  
 
فرج زاده قلعه،علی(1379). بررسی تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر مهاجرپذیری در شهرستان بناب. دانشگاه شیراز.  
 
فیضی، عمر(1383). پیامدهای باروری زنان نوجوان در شهرستان کامیاران. دانشگاه شیراز. 
 
قدرتی، حسین(1381). بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی مؤثر بر رفتار باروری در مناطق روستایی شهرستان سبزوار: مطالعه موردی دهستان بیهق. دانشگاه شیراز.
 
غلامحسین زاده، مهوش(1382). بررسی تعیین کننده های استفاده از وسایل پیشگیری در استان گیلان. دانشگاه شیراز. 
 
کریمی رامشه، مریم(1380). بررسی عوامل مؤثر در سن نخستین ازدواج: مورد مطالعه شهر اصفهان. دانشگاه شیراز. 
کسایی پور، زهرا(1381). بررسی تأثیر توسعه بر روند باروری شهرستانهای استان مرکزی با تکیه بر سرشماری سالهای 1375-1365. دانشگاه شیراز. 
 
گنجی، پروین(1379). بررسی علل بیکاری در مناطق شهری لرستان(1378)، مورد مطالعه: شهرستان خرم آباد. دانشگاه شیراز. 
         
محمودی، سید فضل ا...(1379) . بررسی تطبیقی میزان آگاهی و عملکرد زنان همسردار (49-15) ساله شاغل و غیر شاغل پیرامون تنظیم خانواده: مطالعه موردی شهر نورآباد ممسنی. دانشگاه شیراز. 
 
مطیع حق شناس، نادر(1379). بررسی تأثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی و جمعیتی بر رفتار باروری در ارومیه. دانشگاه شیراز. 
 
ملتفت،حسین(1381). بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان به طلاق: نمونه مورد مطالعه شهر داراب. دانشگاه شیراز. 
 
مهجوریان، محمدرضا(1381). بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر رضایتمندی مهاجرین در نقاط حاشیه نشین شهر فلاورجان. دانشگاه شیراز.
 
نگهداری، تهمینه(1379). بررسی تعیین کننده های استفاده از وسایل جلوگیری: مطالعه موردی روستای نودان. دانشگاه شیراز. 
 یوسفی، معصومه(1380). بررسی تأثیر عوامل مرتبط با اشتغال زنان با بروز اختلافات خانوادگی، مطالعه واحدهای تولیدی شهر شیراز. دانشگاه شیراز.