Shiraz University arm دانشگاه شیراز
 | | English


مقدمه
    یکی از رسالت­های اصلی هر دانشگاه ، ارئقاء  کیفیت آموزش است. ازجمله راههای تحقق این رسالت، ارزیابی از کیفیت آموزشی اعضای هیأت علمی یک دانشگاه است. برای ارزیابی کیفیت اعضای هیأت علمی یک دانشگاه، نظامهای ارزیابی متفاوتی رایج است. برخی ازنظامها از ویژگی خاصی برخوردارند، بدین معنا که برای هر درس یک پرسشنامه ارزیابی مناسب آن درس تهیه می­شود که استاد در انتخاب بعضی از گویه­های آن به نحوی دخالت دارد. دانشگاه شیراز برای ارزیابی کیفیت آموزشی اعضای هیأت علمی خود بر این اساس ، نظام جدیدی تدوین کرده است.

    نـظام ارزیابی کـیفیت آموزشی دانشگاه شیراز (که مختصراً ناکا نامیده می­شود)، نظامی است رایانه­ای، با هدف کسب آگاهی از نظرات دانشجویان در باب روش تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه و همچنین در مورد ویژگیهای درسهائی که در دانشگاه تدریس می­شود. در این نظام، که نوعی شیوه خود ارزیابی است، بخشی از گويه­های پرسشنامه ارزيابی توسط استاد درس انتخاب مي­گردد. استاد درس با انتخاب اين بخش از گويه­ها، خود به ارزيابی کيفيت تدريس خويش مي پردازد و از اين ارزيابی درجهت بهبود کيفيت  تدريس خويش استفاده مي­کند پرسشنامه­های اين نظام دارای دو نوع گويه هستند :
   الف- گويه های همگاني                      

گويه هاي همگاني
گویه­های همگانی خود به سه دسته تقسیم می­شوند:
1)      گویه­های همگانی دانشگاه: این گویه­ها جنبه عمومی دارند و برای تمام مدرسان  دانشگاه یکسان می­باشد. در حال حاضر 3 گويه به عنوان  گویه­های همگانی دانشگاه در نظر گرفته شده است. شورای آموزشی دانشگاه می­تواند بر این تعداد بیافزاید.
2)      گویه­های همگانی دانشکده: این گویه­ها توسط شورای دانشکده تعیین می­شود و برای تمام اعضای یک دانشکده یکسان می­باشد و به منظور مقایسه کیفیت تدریس مدرسان یک دانشکده تهیه می­شوند.
3)      گویه­های همگانی بخش: این گویه­ها توسط شورای بخش تعیین می­شود و برای تمام اعضای یک بخش یکسان می­باشد و به منظور مقایسه کیفیت تدریس مدرسان یک بخش تهیه می­شوند.

    ب- گویه­های اختصاصی
گویه­های اختصاصی گویه­هایی هستند که استاد برای هر درس خود از میان گویه­هایی که در مخزن گويه­ها آورده شده­اند انتخاب می­کند. این گویه­ها به منظور ارزیابی روش تدریس  و ویژگی­های درس
از ديدگاههاي مختلف در نظر گرفته شده اند. حداکثر تعداد این گویه­ها در هر پرسشنامه که توسط یک استاد طراحی شده است برابر است با تفاضل تعداد گویه­های همگانی از 25 .
(گویه­های همگانیِ دانشگاه، دانشکده و بخش) - 25 = حداکثر تعداد گویه­های اختصاصی


    روش اجرا: 

1)      استاد هر درس در فرصتهايی كه از قبل تعيين شده است (از شروع نيمسال تا زمان حذف نهايي) براي هر درس خود از طريق سيستم اتوماسيون دانشجويي دانشگاه شيراز(http://info.shirazu.ac.ir) از ميان گويه­هاي اختصاصي، تعدادي گويه كه به تشخيص خود متناسب با درس وشيوة تدريس خود مي­باشند را انتخاب مي­نمايد .

2)      دانشجويان هر درس در فرصتهايي كه براي آنها تعيين شده (از حذف نهايي تا شروع امتحانات) از طريق سيستم اتوماسيون دانشجويي دانشگاه شيراز(http://info.shirazu.ac.ir) به تكميل پرسشنامة ارزيابي كه قبلاً استاد براي آن درس خود تعيين نموده است، مي­پردازد. 

3)      اطلاعات پرسشنامه­هاي تكميل شده، با اطلاعات عمومي از دانشجو(مانند بخش، رشته، سال ورود) و بدون درج مشخصاتي كه باعث شناسايي دانشجو شود، به server ويژه­اي كه به اين منظور تهيه شده است، جهت تحليل­هاي آماري انتقال داده مي­شود. نتيجة تحليل از طريق سايت دانشگاه شيراز(http://info.shirazu.ac.ir) به اطلاع استاد و يا هر جاي ديگري كه استاد درس تقاضا نمايد، ارسال مي­گردد.

قابل توجه همکاران هیأت علمی

از آنجائی که در این نیمسال(اول 85-84)، قرار است طرح ناکا به صورت آزمایشی اجرا شود، به جای گویه­های همگانی دانشکده و بخش همان گویه­های ارزیابی طرح قدیم به کار می­رود. بدیهی است که ان شاء الله در ارزیابی­های نیمسال­های بعد، گویه­های همگانی، مطابق طرح، توسط دانشگاه، دانشکده و بخش تعیین می­شود. بنابراین هر عضو هیأت علمی در این نیمسال، می تواند در صورت تمایل، حداکثر تعداد 6  گویه­های اختصاصی برای هر درس خود­ انتخاب کند. نتیجه تحلیل گویه­های همگانی برای معاونت آموزشی و برای عضو هیأت علمی ارسال می شود اما، نتیجه تحلیل گویه­های اختصاصی فقط برای عضو هیأت علمی ارسال میشود. در صورتی عضو هیأت علمی ، هیچ گویه اختصاصی برای درس خود انتخاب نکند، ارزیابی کیفیت آموزشی او فقط از گویه­های قدیم انجام میشود.(اين گويه ها به طور مشروح در قسمت گويه هاي همگاني آمده است)